1395/7/2

ساخت جدول در سایت و وبلاگ

معمولا از جدول ها برای نمایش لیستی از آیتم های مشخص به همراه جزئیات آنها بصورت سطر به سطر استفاده می شود. به عنوان مثال: نمایش لیست موجودی کالا، لیست قیمت، لیست محصولات انبار، لیست کلمه ها به همراه معانی آنها و ….. در این پست چگونگی ساخت جدول در سایت و وبلاگ و نمایش آنها را آموزش خواهیم داد.

یک جدول از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است که عبارتند از:

  1. بدنه کلی جدول
  2. عنوان جدول
  3. سرتیتر ستونهای جدول
  4. سطرهای جدول
  5. ستونهای جدول

برای نمایش یک جدول در صفحه وب از کدهای زیر استفاده می شود:

برای ادغام سلولهای جدول بصورت عمودی از صفت rowspan استفاده می شود و مقدار rowspan تعداد سلولهایی است که باید با هم ادغام شوند. در واقع این صفت مشخص می کند که آن سلول به تعداد چند سلول دیگر بصورت عمودی گسترش یابد. به مثال زیر دقت کنید:

ادغام ترکیبی سلولهای جدول بصورت افقی و عمودی:
با توجه به توضیحاتی که برای ادغام افقی و ادغام عمودی بیان شد، مشخص است که برای ادغام ترکیبی باید صفتهای rowspan و colspan را بصورت هم زمان برای سلولی که باید گسترش یابد بکار ببرید. به مثال زیر دقت کنید:

 

نظرات