1395/7/3

نمایش عکس در سایت

در بسیاری از مواقع ممکن است بخواهید در قسمتی از صفحه‌‌ وب سایت خود، تصویری (عکس) را نمایش دهید. برای نمایش تصویر در صفحات وب از تگ img استفاده می‌شود. 
این تگ در حالت کلی به صورت زیر است:

src
در این خصوصیت، آدرس تصویری که قصد نمایش آنرا داریم قرار می‌دهیم
این خصوصیت اجباری است

alt
این خصوصیت حاوی متنی است که اگر مشکلی در نمایش تصویر وجود داشت، این متن به جای تصویر نمایش داده خواهد شد
این خصوصیت اجباری است

width
برای تعیین عرض تصویر است و می‌توانید مشخص کنید عرض تصویر در صفحه، چه مقداری باشد 
این خصوصیت اختیاری است

height
برای تعیین ارتفاع تصویر است و می‌توانید مشخص کنید ارتفاع تصویر در صفحه، چه مقداری باشد
این خصوصیت اختیاری است

longdesc
خصوصیت longdesc حاوی توضیحات کلی در مورد تصویر خواهد بود که تصویر را توصیف می‌کند 
این خصوصیت اختیاری است

نمونه کدهای قراردادن تصویر در صفحه وب


در نمونه کد بالا خصوصیات width و height آورده شده است.
 همانطور که در لیست خصوصیات نیز گفته شده بود این دو خصوصیت، اختیاری هستند و زمانی شما نیاز به استفاده آنها دارید که بخواهید تصویر را در ابعادی غیر از ابعاد واقعی آن نمایش دهید.
 فرض کنید عرض واقعی تصویری ۵۱۲ پیکسل است اما شما می‌خواهید آن را در صفحه با عرض ۲۵۶ پیکسل نمایش دهید، 

 

نظرات