چگونه از تاریخ انقضای دامنه مطلع شویم؟

چگونه از تاریخ انقضای دامنه مطلع شویم؟

برای مطلع شدن از تاریخ انقضای دامنه راه های زیادی وجود دارد اولین راهی که به ذهن همه می رسد پرسیدن از شرکتی که از آن دامنه را خریداری کرده ایم است ولی خب اگر بخواهید اطلاعاتی راجع به دامنه ای که برای خودتان نیست بدست بیاورید یا اگر مسئولین شرکتی که از آن دامنه یتان را خریده اید دیگر پاسخگو نباشند، باید چه کرد؟

برای مشاهده...