تفاوت سایت استاتیک و داینامیک

تفاوت سایت استاتیک و داینامیک

برای درک تفاوت وب سایت استاتیک و داینامیک ابتدا باید با تعاریف هر یک آشنا شوید.

وب سایت استاتیک 
سایت هایی که در آن داده ها ثابت هستند یعنی هر صفحه یک بار طراحی شده و مطالب درون صفحه نوشته شده اند. اجزاء صفحه ثابت هستند و برای تغییر صفحه اینگونه وب سایت ها باید کدنویسی صفحه تغییر پیدا کند. به طور کلی پویایی لازم را ندارد بخش...