مزایای داشتن وب سایت

مزایای داشتن وب سایت

برای دانستن ضرورت داشتن وب سایت ابتدا باید آشنایی کلی با وب سایت داشت و به دنبال این مسئله بود که اساسا وب سایت چیست؟

در یک تعریف کلی می توان گفت: وب سایت ، مجموعه ای از صفحات مرتبط با يکديگر است که انبوهی از اطلاعات را در اختيار بيننده قرار می دهد. وب سایت، امکان حضور هر شخص یا شرکت در شبکه اینترنت است. یک وب سایت می تواند علاوه بر...