سرور ایمیل IMAP چیست؟

سرور ایمیل IMAP چیست؟

 Internet Message Access Protocol) IMAP): پروتکل دسترسی به پیام های اینترنتی، یکی از دو پروتکل بزرگ برای سرورهای ایمیلی می باشد. دیگری Post Office Protocol  یا POP است. IMAP از زمان شروع بکار خود در سال 1986 تا کنون چندین بار بازنگری شده است. یکی از بارزترین مزیت های IMAP نسبت به POP، زمانی است که هارد درایو شما خراب یا دزدیده شده است. ایمیل هایی که با پروتکل IMAP دریافت...