ویژگی های اصلی یک سایت خوب

ویژگی های اصلی یک سایت خوب

ویژگی های یک سایت خوب را می توان در موارد زیر دید:
خودتان را معرفی کنید
اولین چیزی که بایستی در طراحی سایت رعایت شود داشتن یک سری از صفحات می باشد،‌ این برگه ها شامل صفحه‌ي درباره ما، تماس با ما و آدرس های دسترسی و ارتباط می باشد که شامل توضیحات کاملی از کسب و کار شما و مدیر سایت است که منجر به آشنا شدن بازدیدکنندگان و جلب اعتماد...