هر رنگ در طراحی وب  سایت چه معنایی دارد؟

هر رنگ در طراحی وب سایت چه معنایی دارد؟

هر رنگ در صفحات وب داستانی را بیان می کند.
رنگ ها می توانند منتقل کننده ی حس های زیادی باشند پس در طراحی یک صفحه خیلی مهم است که بدانید کدام رنگ ها چه تاثیری در انتقال پیغام شما می توانند داشته باشند.
شما حتما در مورد انتخاب رنگ های سرد و گرم برای رنگ دیوار اتاق یا هنگام استفاده از تُن سایه های سرد و گرم در هنگام گریم چهره، شنیده...