ذخیره سازی اینترنتی فایل ها

ذخیره سازی اینترنتی فایل ها

با بیشتر شدن احتیاجات کامپیوتری و نیازبه داشتن فضایی برای ذخیره سازی فایل های مختلف و مهم ، تکنولوژی های مختلفی نیز عرضه شده و می شوند. فضاهای مجازی یکی از این تکنولوژی ها است که مدت هاست در دسترس مردم و شرکت های مختلفی که به دنبال ارائه هرچه بهتر این ویژگی برای داشتن مشتریان بیشتر هستند قرار گرفته است. اگر چه مایکروسافت و گوگل با...