1394/9/4

استفاده از تگ های عنوان

تگ های عنوان برای تاکید بر اهمیت متن استفاده می شوند
تگ های عنوان (با تگ title در html اشتباه نگیرید) برای نمایش عناوین مطالبتان در صفحه به کار می رود و برای موتورهای جستجو از اهمیت بالایی برخوردار هستند. این تگ ها که یک مجموعه ی 6 تایی هستند از تگ h1 که نشان دهنده ی پراهمیت ترین و بزرگترین عنوان است تا تگ h6 که نشان دهنده ی کم اهمیت ترین و کوچکترین عنوان است ادامه دارد.
اندازه این تگ ها از اندازه بقیه متن بزرگتر است و استفاده از این تگ ها برای نشان دادن اهمیت عناوین در متن است. این تگ ها باعث وضوح بهتر متن برای کاربر هستند به همین دلیل برای موتورهای جستجو از اهمیت بالایی برخوردار هستند. در متونی که دارای چند عنوان می باشند استفاده از سایزهای مختلف این تگ ها بر حسب میزان اهمیت عناوین و سلسله مطالب باعث می شود که کاربران از بهتر با مطالب ارتباط برقرار کنند.

از انجام دادن موارد زیر دوری کنید:

  • استفاده از عناوین غیر مرتبط با محتوا.
  • استفاده از این تگ ها جایی که استفاده از تگ های em و strong مناسب تر است.
  • استفاده بی دلیل و زیاد از این تگ ها با سایزهای مختلف.
  • به کاربردن تمام متن در تگ عنوان.
  • استفاده از تگ عنوان برای ظاهر متن نه برای حفظ ساختار متون در صفحه.

استفاده ی محدود از تگ های عنوان
استفاده زیاد از عناوین باعث می شود که تمرکز کاربر از روی مطالب از بین برود و بین عناوین مختلف سرگردان شود. استفاده بیش از حد از تگ های عنوان می تواند در رتبه سایت و موتورهای جستجوگر برای سایت شما تاثیر منفی داشته باشد. پس بهتر است از این تگ ها با احتیاط استفاده کنیم تا هم خوانایی مطالب برای کاربر حفظ شود و هم در سیستم های امتیاز دهی تاثیر منفی گذاشته نشود.

نظرات