1395/7/4

لینک ها در html

دقت کردید زمانی که داخل یک سایت هستید با کلیک روی یک کلمه یا عبارت و یا یک تصویر به صفحه دیگری منتقل می‌شوید و یا فایلی را دانلود می‌کنید؟ 
کاربرد تگ پیوند در صفحات وب همین است.

ساختار کلی تگ a در اچ تی ام ال به صورت زیر است:

خصوصیات تگ a

خصوصیت href
آدرس پیوند در این خصوصیت قرارداده می‌شود.

خصوصیت target
این خصوصیت چگونگی باز شدن آدرس را تعیین می کند:

خصوصیت rel
این لینک توسط خزنده ها دنبال شود یا خیر

blank_
لينک در يک پنجره جديد باز خواهد شد
self_
لينک در همان پنجره يا قابی که کليک شده است باز خواهد شد
parent_
لينک در قاب اصلی يا مادر باز خواهد شد
top_
لينک در همان پنجره ای که کليک شده است به طور کامل باز خواهد شد

 

نظرات